FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

स्थानान्तरण प्रमाण र EMIS सम्बन्धी सूचना (सबै विद्यालयहरु)

01/08/2021 - 14:30

सहकारी तालिम सम्बन्धमा (सबै सहकारी संस्थाहरु)

01/10/2021 - 15:08

स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना

01/17/2021 - 15:15

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/20/2021 - 12:58

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

01/25/2021 - 10:48

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 10:39

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

01/29/2021 - 13:14

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 13:20

गहुँ खेति पकेट क्षेत्र निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 23:18

पुराना घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

01/29/2021 - 23:20

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (Construction and Renovation of Birendra Sabha Griha)

02/01/2021 - 11:07

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना

02/01/2021 - 15:34

नियमित पठन पाठन गर्ने सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

02/16/2021 - 11:50

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

यस महानगरपालिकाबाट मिति २०७७/०२/०९ र मिति २०७७/१०/१६ मा प्रकाशित १५ दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति (स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फ मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ.हे.ब, अ.न.मि. र ईन्जिनियरिङ सेवा समूहतर्फ सिभिल सब- इन्जिनियर) सेवा करारमा लिन विज्ञापन भएकोमा उक्त सूचना बमोजिम दर्ता हुन आएका नामावली।

02/19/2021 - 13:17

प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना

02/19/2021 - 13:29

अन्तर्वार्ताको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

02/19/2021 - 13:31

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

02/21/2021 - 13:14

मदिरा व्यवसाय व्यवस्थापनबारे सूचना

03/01/2021 - 13:04

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

03/03/2021 - 11:58

Covid-19 विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

03/07/2021 - 10:42

निशुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर

03/10/2021 - 11:10

सातौँ नगरसभा सम्बन्धी सूचना

03/10/2021 - 15:01

सहकारी संघ/ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

03/17/2021 - 16:17

शोक विदा सम्बन्धमा

03/18/2021 - 10:20

[सबै विद्यालयहरु] कोभिड खोप सम्बन्धमा

03/22/2021 - 16:53

सहायक वेटर र कुक विषयको निशुल्क ३९० घण्टा शिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना

03/23/2021 - 14:52

नि:शुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर।

03/24/2021 - 11:00

[श्री सबै सहकारी संस्थाहरु, वि.म.न.पा.] सहकारी दिवस मनाउने सम्बन्धमा

03/28/2021 - 16:29

विद्यालयहरु बन्द नहुने बारेको सूचना।

03/29/2021 - 19:17

ठेक्का नं. BMC/MOR/Renovation Works-2077.78 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

03/30/2021 - 16:53

Pages