FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

कोभिड- १९ विरुद्धको खोप अभियान (Astrazeneca दोस्रो मात्रा) संचालन सम्बन्धमा

11/29/2021 - 20:12

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ को नयाँ भेरिएन्ट (ओमिक्रण ) सम्बन्धी सम्पूर्ण नगरवासीमा सूचना

11/29/2021 - 20:20

महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा

11/30/2021 - 14:56

महानगरभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयहरुको विवरण।

12/03/2021 - 12:59

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान (Astrazeneca खोपको दोस्रो मात्रा) संचालन सम्बन्धी सूचना

12/07/2021 - 15:27

गणक र सुपरीवेक्षकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

12/09/2021 - 09:32

निशुल्क छात्रवृति सम्बन्धी सूचना [श्री सबै संथागत विद्यालयहरु]

12/09/2021 - 14:10

अन्तिम परिणाम सार्वजनिक र सम्पर्क सम्बन्धी सूचना

12/12/2021 - 14:13

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले का.स.मु. फारम भर्ने सम्बन्धमा

12/15/2021 - 11:18

हिमालय रोडबारे हाम्रोमत दैनिकमा प्रकाशित समाचार।

12/24/2021 - 10:49

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

12/24/2021 - 15:22

गणक तथा सुपरीवेक्षक पदका उम्मेदवारहरुको नामावली विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

12/31/2021 - 11:05

गणक तथा सुपरीवेक्षक पदका लागि कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना

12/31/2021 - 11:19

लेखा परिक्षक खटाइएको सूचना।

12/31/2021 - 12:54

ट्यावलेट खरिदका लागि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना।

01/04/2022 - 12:47

सहकारी संस्था दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरु

01/09/2022 - 18:56

सुपरीवेक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

01/12/2022 - 11:18

पठनपाठन बन्द सम्बन्धी सूचना

01/12/2022 - 14:22

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

01/14/2022 - 14:44

घर नक्सा शाखाबाट प्रदान हुने सेवाहरु सम्बन्धी सूचना

01/20/2022 - 13:12

कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी विशेष सूचना

01/24/2022 - 20:55

[श्री सबै विद्यालयहरु ]विद्यार्थीहरुका लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

01/25/2022 - 21:37

कोभिसिल्ड खोपको बुस्टर मात्रा लगाइने सम्बन्धी सूचना।

01/30/2022 - 15:39

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

02/01/2022 - 10:28

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे।

02/01/2022 - 16:36

कोभिड-१९ विरुद्ध कोभिसिल्डको बुस्टर डोज खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

02/08/2022 - 15:55

[श्री सबै विद्यालयहरु] विद्यालयहरुको नियमित पठानपाठन सम्बन्धी सूचना।

02/09/2022 - 14:58

शोक विदा सम्बन्धमा

02/10/2022 - 16:35

सुचिकृत हुने सम्बन्धमा

02/15/2022 - 15:21

मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा उपलव्ध गराइने सम्बन्धमा।

02/22/2022 - 15:32

Pages