FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना

12/20/2020 - 13:17

बैठकको निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा)

12/21/2020 - 14:40

विद्यालय स्थानान्तरण/ सरुवाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

12/23/2020 - 11:03

आकाशे पुल निर्माण सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

12/23/2020 - 14:41

क्रिसमस पर्वको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा बारेको सूचना।

12/24/2020 - 16:48

प्रेस विज्ञप्ती (२०७७/०९/१३)

12/28/2020 - 18:19

डि प्लट भवनका सटरहरु ठेक्कमा लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

01/01/2021 - 14:08

विराटनगर महानगरपालिकमा बढेको वायु प्रदुषणलाई मध्यनजर गरी लिनुपर्ने सावधानीको सम्बन्धमा सर्वसाधरणमा अपिल

01/06/2021 - 17:06

स्थानान्तरण प्रमाण र EMIS सम्बन्धी सूचना (सबै विद्यालयहरु)

01/08/2021 - 14:30

सहकारी तालिम सम्बन्धमा (सबै सहकारी संस्थाहरु)

01/10/2021 - 15:08

लेखापरीक्षक खटाइएको सम्बन्धी सूचना।

12/28/2020 - 14:35

स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना

01/17/2021 - 15:15

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

01/20/2021 - 12:58

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा

01/25/2021 - 10:48

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 10:39

आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

01/29/2021 - 13:14

व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटाइजेशन गर्न दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 13:20

गहुँ खेति पकेट क्षेत्र निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/29/2021 - 23:18

पुराना घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

01/29/2021 - 23:20

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (Construction and Renovation of Birendra Sabha Griha)

02/01/2021 - 11:07

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना

02/01/2021 - 15:34

नियमित पठन पाठन गर्ने सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

02/16/2021 - 11:50

प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना

02/19/2021 - 13:29

अन्तर्वार्ताको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

02/19/2021 - 13:31

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

02/21/2021 - 13:14

मदिरा व्यवसाय व्यवस्थापनबारे सूचना

03/01/2021 - 13:04

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

03/03/2021 - 11:58

Covid-19 विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धमा

03/07/2021 - 10:42

निशुल्क व्यवसायिक सीप तालिम तथा रोजगारीको अवसर

03/10/2021 - 11:10

सातौँ नगरसभा सम्बन्धी सूचना

03/10/2021 - 15:01

Pages