FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

Citizen Charter

06/01/2015 - 12:34

एकिकृत नगर प्रोफाइल २०६७

02/02/2014 - 12:58

विराटनगर महानगरपालिकाको अनुरोध।

03/13/2018 - 14:48

स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

04/16/2018 - 11:17

स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु (नामावली सहित) को अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

04/17/2018 - 13:22

मौजुदा सूचीमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

08/23/2018 - 15:06

मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना

08/31/2018 - 13:53

विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र तयारीका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

10/16/2018 - 08:03

नगरपार्श्वचित्र सम्बन्धी संसोधित सूचना

10/29/2018 - 15:52

जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना

10/25/2018 - 15:14

कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

11/01/2018 - 16:57

महानगपालिकाको सूचना

12/05/2018 - 12:40

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

12/09/2018 - 11:55

कर्मचारी करारमा लिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

12/26/2018 - 15:41

गै.स.सहरुले बुझाउनु पर्ने विवरणको फारम

01/02/2019 - 15:15

अन्तरवार्ता मिति सरेको सम्बन्धी सूचना

01/23/2019 - 17:19

शोक विदा सम्बन्धमा

02/25/2019 - 14:38

डि-प्लट भवनको दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना।

03/25/2019 - 15:16

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

04/21/2019 - 11:13

ढल जडान सम्बन्धी सूचना र फारम

05/08/2019 - 17:20

प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

05/17/2019 - 15:07

सर्भर खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

05/17/2019 - 15:08

प्रेस विज्ञप्ती

06/17/2019 - 18:26

आ.व. २०७६/२०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट कार्यक्रमको लागि निमन्त्रणा

06/24/2019 - 14:41

स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा

07/10/2019 - 17:10

छात्रवृति सम्बन्धी सूचना

07/11/2019 - 11:19

विराटनगर महानगरपालिकास्थित सबै विद्यालयहरुमा विदाको सूचना

07/14/2019 - 16:27

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी राय सुझाव उपलव्ध गराउने बारे।

07/26/2019 - 12:15

IEMIS Software सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

07/28/2019 - 10:55

कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

08/22/2019 - 16:47

Pages