FAQs Complain Problems

मंसिर

Nepali

शिक्षक तथा प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आधारभूत शिक्षाका लागि संचालन हुने शिक्षक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीको शारिरीक परिक्षण तथा छनौट सम्बन्धी सूचना

MIS Operator तथा Field Assistant पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Pages