पौष

Nepali

सहकारी तालिम सम्बन्धमा (सबै सहकारी संस्थाहरु)

स्थानान्तरण प्रमाण र EMIS सम्बन्धी सूचना (सबै विद्यालयहरु)

पारिश्रमिक लिन छुट भएका गणकहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना।

डिजिटल सिटी प्रोफाइल तयारीका लागि खटिने गणकहरुको पारिश्रमिक छुट भए यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले  ७ दिन भित्र यस महानगरपालिकाको सूचना शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

प्रकाशित मिति:२०७७/०९/२२ गते बुधबार।  हाम्रोमत दैनिक

विराटनगर महानगरपालिकमा बढेको वायु प्रदुषणलाई मध्यनजर गरी लिनुपर्ने सावधानीको सम्बन्धमा सर्वसाधरणमा अपिल

डि प्लट भवनका सटरहरु ठेक्कमा लिन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना।

प्रेस विज्ञप्ती (२०७७/०९/१३)

Pages