२०७७/७८

Nepali

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना

सहकारी तालिम सम्बन्धमा (सबै सहकारी संस्थाहरु)

स्थानान्तरण प्रमाण र EMIS सम्बन्धी सूचना (सबै विद्यालयहरु)

पारिश्रमिक लिन छुट भएका गणकहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सूचना।

डिजिटल सिटी प्रोफाइल तयारीका लागि खटिने गणकहरुको पारिश्रमिक छुट भए यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले  ७ दिन भित्र यस महानगरपालिकाको सूचना शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

प्रकाशित मिति:२०७७/०९/२२ गते बुधबार।  हाम्रोमत दैनिक

विराटनगर महानगरपालिकमा बढेको वायु प्रदुषणलाई मध्यनजर गरी लिनुपर्ने सावधानीको सम्बन्धमा सर्वसाधरणमा अपिल

Pages