FAQs Complain Problems

२०७७/७८

Nepali

पुर्व निर्धारित परिक्षाका सम्बन्धमा (सबै विद्यालयहरु)

संयुक्त विज्ञप्ति सम्बन्धमा (श्री प्याब्सन /एन प्याब्सन)

कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्राको अभियान सम्बन्धमा

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

१५ दिने सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा (घरजग्गा सम्बन्धी)

सबै सहकारी संस्थाहरु COPOMIS मा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages