FAQs Complain Problems

विद्यालय संचालन व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि २०७५