सूचना तथा समाचार

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धमा

सबै कर्मचारीहरु, बिराटनगर महानगरपालिका - जानकारी सम्बन्धमा

Please click on the image for better view.

कोरोना भाईरस महामारीमा राहात माग गर्नेहरुको विवरण

वि.म.न.पा. सबै वडा कार्यालयहरुबाट राहत प्राप्तिका लागि अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित)

 वि.म.न.पा. सबै वडा कार्यालयहरु बाट सिफारिस भइ आएका विपत राहात माग गर्ने अति विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिव घरपरिवारको विवरण।।

खाद्यान्न खरिदका लागि अवलम्बन गरिएको प्रकृया बारे।

घर भाडामा लिने सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

Pages