सूचना तथा समाचार

महानगपालिकाको सूचना

Metropolitan-Notice

पदस्थापनाको लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना

जीवन विज्ञान आध्यात्मिक कार्यक्रम सम्बन्धमा

द्वन्द्वपीडित छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Pages