सम्पर्क

 

======================================================================

सम्पर्क फोन:

सूचना शाखा / घरनक्सा शाखा: ०२१-५२६३८८

राजश्व महाशाखा: ०२१-५२३६३४

सामान्य प्रशासन महाशाखा: ०२१-५२८६४७, प्रमुख: अर्जुन थपलिया, 9852030010, t_arjunbrt@yahoo.com

=========================================================================

प्रवक्ताराजेन्द्र प्रधान, 9842030011, ०२१-५२३६३४, rpradhan1967@gmail.com 

सूचना अधिकारी:  नन्दीकेशर भण्डारी, 9842027200, info@biratnagarmun.gov.np

सूचना शाखा प्रमुख: पृथ्वी कुमारी बस्नेत, 9842086158, basnetprithivi@gmail.com

सूचना प्रविधि अधिकृत: यादब श्रेष्ठ, 9849324356, info@biratnagarmun.gov.np, ito.yadav@gmail.com

 

===========================================================================

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !