सूचना तथा समाचार

विराटनगर महानगरपालिकाको चौथो नगर सभाको समारोहमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

आ.व. २०७६/२०७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट कार्यक्रमको लागि निमन्त्रणा

प्रेस विज्ञप्ती

सर्भर खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

ढल जडान सम्बन्धी सूचना र फारम

Pages