सूचना तथा समाचार

आशय पत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

सबै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७६ मनाउने सम्बन्धमा

विराटनगर महानगरपालिका भित्र संचालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुका लागि लेखा परिक्षण गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

Pages