सूचना तथा समाचार

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

[सबै वडा कार्यालय] Virtual माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गराउने बारे प्रचार प्रसार गरिदिने सम्बन्धमा

विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोगको लागि सार्वजनिक सूचना

कोरोना भाईरस महामारी पिडितहरु लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Please click image for better view.

Pages