सूचना तथा समाचार

द्वन्द्वपीडित छात्रवृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

कृषि तथा पशु सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा (छठ पर्व विशेष)

विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages