सूचना तथा समाचार

कोरोना भाईरस महामारी पिडितहरु लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Please click image for better view.

श्री सबै वडा कार्यालयहरु- कोभिड-१९ रोकथामका लागि वडा स्तरीय मार्गदर्शन सम्बन्धमा।

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धमा

सबै कर्मचारीहरु, बिराटनगर महानगरपालिका - जानकारी सम्बन्धमा

Please click on the image for better view.

कोरोना भाईरस महामारीमा राहात माग गर्नेहरुको विवरण

Pages