FAQs Complain Problems

कानुन

Title Document
सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८० PDF icon सूर्तिजन्य पदार्थ (विक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८०.pdf
विनियोजन ऐन २०८० PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९ PDF icon प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा निर्देशिका २०७९.pdf
विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ PDF icon विद्यालयमा सामुदायिक सहयोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ PDF icon अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७.pdf
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ PDF icon अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf
विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ PDF icon विद्यालय सञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ PDF icon Education Act-2076.pdf