FAQs Complain Problems

कृषि बजारहरुको मुल्यसूची सम्बन्धी वेबसाइट सम्बन्धमा

उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोशी प्रदेश अन्तर्गत कृषि बजारहरुको मुल्यसूचीको व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइट: https://krishibajar.koshi.gov.np/