ढल निकास कर

परामर्शदाताले पेश गरेको प्रस्तावित मासिक  ढल निकास महशूल दर (Sewerage Tariff Structure) उपर नगर विकास कोषबाट गरिएको वित्तीय मुल्याङ्गनको सूझाव एवं यस नगर क्षेत्रभित्रका परियोजनाबाट लाभान्वित उपभोक्ताहरुसंग भएको छलफल तथा नगर स्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा आ.व.७४/७५ मा पारित दरलाई आ.व.०७५/७६ मा निरन्तरता दिने निर्णय गरियो । 

SN

Sewer Rates -4 Inches Size.

Monthly Rate

1

Total floor Area upto 1000 Sq ft

Rs.100.00

2

Total floor Area 1001 to 1500 Sq ft

Rs.150.00

3

Total floor Area 1501 to 2500 Sq ft

Rs.2 50.00

4

Total floor Area 2501 to 4000 Sq ft

Rs.500.00

5

Total floor Area mre then 4000 Sq ft

Rs. 700.00

6

Sewer  connection charge (per connection)

Rs.3000.00

 

       

S.N.

Sewer Rates -6 Inches Size.

Monthly Rate

1

Total floor Area upto 2500 Sq ft

Rs.400.00

2

Total floor Area 2501 to 4000 Sq ft

Rs.700.00

3

Total floor Area more then 4000 Sq ft

Rs.800.00

4

Sewer  connection charge (per connection)

Rs.5000.00

5

Note: Any customer  applying for a sewer connection shall also connect the storm drain connection to strome drain at no addition cost.

 

 

नोट: यो विवरण अार्थिक ऐन २०७५ समावेश छ। आर्थिक ऐन २०७५ हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।