चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि लिने शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा Monday, March 16, 2020 - 12:41
पाँचौ नगर सभा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७, विराटनगर महानगरपालिका Sunday, March 15, 2020 - 14:24
शैक्षिक सत्र २०७७ सालको लागि नगर शिक्षा समितिको निर्णय सम्बन्धी सूचना Thursday, March 12, 2020 - 10:49
शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 4, 2020 - 15:23
शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 4, 2020 - 15:12
प्राविधिक धार तर्फको परिक्षा मिति सारिएको सम्बन्धमा Wednesday, March 4, 2020 - 10:46
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Wednesday, February 26, 2020 - 11:56
वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सहभागी गराइदिने सम्बन्धी सूचना Tuesday, February 25, 2020 - 10:28
दादुरा/रुवेला तथा पोलियो रोगबाट बचाउन र उन्मुलन गर्न सबैलाई उक्त खोपहरु लगाउन आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध Saturday, February 22, 2020 - 14:46
युवाहरुको वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा Tuesday, February 18, 2020 - 15:16

Pages