चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
विराटनगर महानगरपालिकाको हार्दिक अपिल Monday, March 23, 2020 - 17:08
घरभाडामा लिने सम्बन्धी निवेदन प्रस्ताव आव्हानको सूचना Monday, March 23, 2020 - 11:15
Novel Corona (Covid-19) को जोखिम न्यूनीकरण को लागि नगरवासीमा विराटनगर महानगरपालिकाको हार्दिक अपिल Monday, March 23, 2020 - 01:30
विराटनगर महानगरपालिकाको Novel Corona (Covid-19) को जोखिम न्यूनीकरण को लागि नगरवासीका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना Saturday, March 21, 2020 - 12:30
विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Friday, March 20, 2020 - 15:40
विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Friday, March 20, 2020 - 00:00
विराटनगर महानगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरु र बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि कोरोना भाईरस सन्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Friday, March 20, 2020 - 00:00
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना Wednesday, March 18, 2020 - 14:15
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संग्लग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना Tuesday, March 17, 2020 - 00:00
कक्षा १-५ का लागि स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना Monday, March 16, 2020 - 13:13

Pages