चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
खाद्यान्न खरिदका लागि अवलम्बन गरिएको प्रकृया बारे। Monday, April 6, 2020 - 16:21
घर भाडामा लिने सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना Sunday, April 5, 2020 - 17:09
१९ नं. वडा कार्यालय, अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित) Saturday, April 4, 2020 - 15:46
३ नं. वडा कार्यालय, अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित) Saturday, April 4, 2020 - 15:18
खाद्यान्न खरिदका लागि प्रकाशित सूचना Wednesday, April 1, 2020 - 15:02
विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शन्का लागेका व्यक्तिहरुका लागि विराटनगर महानगरपालिकाकोसूचना Wednesday, April 1, 2020 - 14:51
घरभाडामा लिने सम्बन्धी निवेदन प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) Monday, March 30, 2020 - 13:46
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना Sunday, March 29, 2020 - 11:05
विराटनगर महानगरपालिकाको आव्हान Thursday, March 26, 2020 - 19:06
बिराटनगर महानगरपालिकाको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति(Focal Person) तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।। Thursday, March 26, 2020 - 11:00

Pages