चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना Wednesday, May 6, 2020 - 16:34
[सबै वडा कार्यालय] Virtual माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गराउने बारे प्रचार प्रसार गरिदिने सम्बन्धमा Tuesday, May 5, 2020 - 13:46
विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोगको लागि सार्वजनिक सूचना Friday, April 24, 2020 - 15:37
कोरोना भाईरस महामारी पिडितहरु लागि खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना Saturday, April 18, 2020 - 20:27
औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Saturday, April 11, 2020 - 10:33
श्री सबै वडा कार्यालयहरु- कोभिड-१९ रोकथामका लागि वडा स्तरीय मार्गदर्शन सम्बन्धमा। Friday, April 10, 2020 - 13:51
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धमा Friday, April 10, 2020 - 09:05
सबै कर्मचारीहरु, बिराटनगर महानगरपालिका - जानकारी सम्बन्धमा Thursday, April 9, 2020 - 16:44
कोरोना भाईरस महामारीमा राहात माग गर्नेहरुको विवरण Tuesday, April 7, 2020 - 18:00
वि.म.न.पा. सबै वडा कार्यालयहरुबाट राहत प्राप्तिका लागि अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित) Monday, April 6, 2020 - 16:29

Pages