चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
सेनेटरी प्याडको सिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना Friday, June 5, 2020 - 08:32
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंकिङ(नगदी तथा चेक सटही) कारोबार संचालन सम्बन्धमा Tuesday, June 2, 2020 - 16:49
[सबै विद्यालय] निर्देशन सम्बन्धमा Monday, June 1, 2020 - 16:08
नगरको समग्र विज्ञापन कर संकलनको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान। Monday, June 1, 2020 - 13:00
Case Investigation & Contact Tracing of COVID-19 को लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा Sunday, May 31, 2020 - 16:51
सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Sunday, May 31, 2020 - 10:14
औषधी खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना Friday, May 29, 2020 - 19:29
कर्मचारी Thursday, May 28, 2020 - 10:58
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना Wednesday, May 27, 2020 - 15:02
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र संचालनका लागि करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको मिति संसोधन गरिएको सूचना Wednesday, May 27, 2020 - 15:01

Pages