जेठ

Nepali

क्वारेन्टाइन स्थलमा खाना व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना

करार सेवाको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना

कृषि औजार खरिदका निम्ति सूचना

करार सेवाका लागि दरखास्त आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

सेनेटरी प्याडको सिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंकिङ(नगदी तथा चेक सटही) कारोबार संचालन सम्बन्धमा

Pages