MIS Operator तथा Field Assistant को पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने बारे सूचना