विराटनगर महानगरपालिकास्थित सबै विद्यालयहरुमा विदाको सूचना

अविरल वर्षाको  कारण प्रतिकुल मौसम भइ विराटनगर महानगरपालिकाका सबै विद्यालयहरुमा मिति २०७६/०३/२९ देखि २०७६/०३/३१ गते सम्म ३ दिन र साथै वर्षे विदा समायोजन हुने गरि २०७६/०४/०१  देखि २०७६/०४/१७  गते सम्म जम्मा २० दिन विद्यालय विदा हुने व्यहोरा सबैलाई सूचित गरिन्छ |