FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

sort descending Post date

श्रीकृष्ण रथयात्राका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा

09/06/2023 - 09:42

संयुक्त विज्ञप्ति सम्बन्धमा (श्री प्याब्सन /एन प्याब्सन)

04/20/2021 - 13:11

संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा

04/12/2024 - 13:59

सटर बहालमा लगाउने सम्बन्धी सूचना

06/30/2023 - 10:50

सडक पुर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क अस्थायी चलान सम्बन्धमा

05/25/2022 - 12:20

सबै कर्मचारीहरु, बिराटनगर महानगरपालिका - जानकारी सम्बन्धमा

Please click on the image for better view.

04/09/2020 - 16:44

सबै सहकारी संस्थाहरु COPOMIS मा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने सम्बन्धी सूचना

04/13/2021 - 13:36

सबै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माग गर्ने सम्बन्धी सूचना

10/01/2019 - 11:13

सम्झौता कार्यन्वयन नगरेकोमा स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

10/29/2022 - 13:28

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

08/27/2020 - 11:44

सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

05/31/2020 - 10:14

सर्भर खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

05/17/2019 - 15:08

सर्भर खारिद तथा जडानका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना [प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०१/०६]

04/19/2023 - 16:14

सवारी पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क ठेक्काबाट संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

10/09/2020 - 11:01

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

05/06/2020 - 16:34

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धमा

04/10/2020 - 09:05

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

03/29/2020 - 11:05

सहकारी तालिम सम्बन्धमा (सबै सहकारी संस्थाहरु)

01/10/2021 - 15:08

सहकारी संघ/ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

03/17/2021 - 16:17

सहकारी संस्था खारेजी सम्बन्धी सूचना

04/24/2023 - 11:33

सहकारी संस्था दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरु

01/09/2022 - 18:56

सहकारी संस्थाहरु सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सूचना।

प्रकाशित मिति: २०७९/०८/११, हाम्रोमत राष्ट्रिय दैनिक।

11/29/2022 - 12:50

सहकारी संस्थाहरुका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋणको सावाँ र व्याज चुक्ता गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

07/01/2024 - 10:34

सहकारी संस्थाहरूको साधारणसभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।

09/30/2022 - 14:30

सहयोगको लागी अपिल

वाढी पिडित लागि सहयोग गर्न इच्छुक महानुभावहरूले बिराटनगर महानगरपालिकाको कृषि विकास बैंक स्थिति विपत व्यवस्थापन कोष खाता नम्बर ०६०१६०११४५९८३०८३ मा रकम जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ । सहयोगका लागी धन्यवाद ।।

08/14/2017 - 11:57

सहायक वेटर र कुक विषयको निशुल्क ३९० घण्टा शिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना

03/23/2021 - 14:52

सहुलियत मुल्यमा काठ उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

05/16/2024 - 12:54

साक्षर प्रदेश घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

09/06/2022 - 14:17

सातौँ नगरसभा सम्बन्धी सूचना

03/10/2021 - 15:01

साधारणसभाको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

07/07/2024 - 11:53

Pages