FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post datesort descending

स्थानीय तह स्तरीय राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता २०७९ मा सहभागी सम्बन्धमा

02/20/2023 - 16:41

आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा [प्रकाशित मिति:२०७९/११/१७]

03/01/2023 - 10:30

दरभावपत्र स्वीकृत भएको सूचना

03/12/2023 - 14:49

EOI and TOR for Conducting Training with OJT

EOI and TOR for Conducting Training with OJT  on Professional Aluminum Fabricator, Professional Cook & Professional Plumber

03/14/2023 - 11:36

महानगर एफ.एम रेडियो संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा [प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/१२/०८]

03/22/2023 - 14:44

मिति २०७९/१२/२४ गतेको नगर शिक्षा समितिको निर्णय

04/09/2023 - 15:51

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह- २०८० साल बैशाख १ गते देखि ७ गते सम्म

04/09/2023 - 16:30

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा विक्री वितरण निषेध गर्ने सम्बन्धमा

04/12/2023 - 13:13

शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा

04/16/2023 - 16:34

विराटनगर महानगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) छनौट सम्बन्धी सूचना [प्रकाशित मिति:२०८०/०१/०५]

04/17/2023 - 11:18

सर्भर खारिद तथा जडानका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना [प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०१/०६]

04/19/2023 - 16:14

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सूचना।

04/21/2023 - 14:59

सहकारी संस्था खारेजी सम्बन्धी सूचना

04/24/2023 - 11:33

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण बारे

04/26/2023 - 16:23

सामुदायिक सिकाई केन्द्रको संचलन अनुदान सम्बन्धमा

05/07/2023 - 13:13

विद्यालय वर्गीकरण तथा अभिलेखिकरण सम्बन्धमा

05/14/2023 - 17:10

[श्री सबै संस्थागत विद्यालयहरु] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

05/24/2023 - 11:49

|| विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा संचालित Online Tax Payer Portal मार्फत अनलाईन कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना ||

05/24/2023 - 12:44

विद्यालय विदा रहने सम्बन्धमा

05/31/2023 - 18:58

विद्यालय विदा रहने सम्बन्धमा।(२०८०/०२/२०)

06/03/2023 - 11:18

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

06/06/2023 - 12:37

[श्री संस्थागत विद्यालय] ताकेता सम्बन्धमा

06/06/2023 - 17:00

आशय-पत्र सम्बन्धी सूचना

06/08/2023 - 17:05

सार्वजनिक सूचना

06/24/2023 - 14:12

आ.ब. २०८०-८१ को लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट

06/26/2023 - 15:58

सटर बहालमा लगाउने सम्बन्धी सूचना

06/30/2023 - 10:50

डाटा सेन्टर स्थापना तथा सर्भर खरिद कारबाही रद्द गरिएको सम्बन्धमा

07/03/2023 - 10:15

नगरसभाको एघारौँ अधिवेशनबाट पारित निर्णयहरु

07/13/2023 - 14:48

का.स.मु/ सम्पत्ती विवरण फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

07/16/2023 - 15:00

घर नक्शा शाखाको सूचना

07/17/2023 - 11:50

Pages