सूचना तथा समाचार

घर भाडामा लिने सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

१९ नं. वडा कार्यालय, अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित)

 वि.म.न.पा. १९ नं. वडा कार्यालयको सिफारिसमा विपत राहात माग गर्ने अति विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिव घरपरिवारको विवरण।।

३ नं. वडा कार्यालय, अति विपन्न वर्ग (नामावली सहित)

 वि.म.न.पा. ३ नं. वडा कार्यालयको सिफारिसमा विपत राहात माग गर्ने अति विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिव घरपरिवारको विवरण।।

खाद्यान्न खरिदका लागि प्रकाशित सूचना

For the better view, please click on the image. (कृपया सूचनाको फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्।)

विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शन्का लागेका व्यक्तिहरुका लागि विराटनगर महानगरपालिकाकोसूचना

घरभाडामा लिने सम्बन्धी निवेदन प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

please click on image for better view.

Pages