विराटनगर महानगरपालिकालाई सुन्दर र सफा बनाउन बिजुलीका पोलमा स्टेन्ड सहितको गमला र डस्टबीन जडान गर्ने कार्यक्रम