व्यवसाय कर

व्यवसाय विवरण                                                                           पारित रकम रु.             
चूरोट, रक्सी र ज्वेलरी

२० लाख सम्म

३५००
२० लाख देखी १ करोड सम्म ६५००
१ करोड देखी ५ करोड सम्म ८५००
४     ५ करोड देखी माथी १००००
क्यामारा, टेलिभिजन, चश्मा, मोवाईल तथा अन्य विद्यूतीयसामाग्री, सि.डि.प्लेयर, कम्प्यूटर, विद्यूतसामाग्री, हार्डवेयरसामाग्री, मोटरसाइकल पार्टस्,मोविल र ग्रिज विक्री आदि । ५ लाख सम्म २५००
५ लाख देखी २० लाख सम्म ३५००
२० लाख देखी १ करोड सम्म ६५००
१ करोड देखी ५ करोड सम्म ८५००
५ करोड देखी माथी १००००
ट्याक्टर , कार जीप,ब्याट्री, अटोमोवाइल्स,मोटरपार्टस्, मोटरसाईकल, मिलमेशिनरी,आदि विक्री गर्ने) १ करोड सम्म ३५००
१ करोड देखी ५ करोड सम्म ६५००
५ करोड देखी माथी ८५००
दैनिक खाद्यपदार्थ, किताव, कापी, स्टेशनरी सामान, किराना, मिठाई, दाउराविक्री, दहीदूध, कृषिसामाग्री,औजार,मलविउ,गाईदाना,चोकर, कूखूरादाना, पशूपंक्षी आहार आदि १ लाख सम्म २५००
१ लाख देखी ५ लाख सम्म ३५००
५ लाख देखी १० लाख सम्म ६५००
१० लाख देखी २० लाख सम्म ८५००
२० लाख देखी माथी १००००
कोल्डड्रिक्स, रिल विक्री, शिशाफ्रेमिगं, कार्पेट, जनरल गूट्स, उपहार सामाग्री,ब्याग र वेल्ट आदि । १ लाख सम्म २५००
१ लाख देखी ५ लाख सम्म ३५००
५ लाख देखी १० लाख सम्म ६५००
१० लाख देखी २० लाख सम्म ८५००
२० लाख देखी माथी १००००
सूतिकपडा,रेडिमेड कपडा ५ लाख सम्म २५००
५ लाख देखी २० लाख सम्म ३५००
२० लाख देखी १ करोड सम्म ६५००
१ करोड देखी ५ करोड सम्म ८५००
५ करोड देखी माथी १००००
चिकित्सक,अहेव, कविराज, होमियोपेथिक, आर्यूवेदिक, पशूडाक्टर, भेटरीनरी, औषधी, सर्जिकल, आदि। डाक्टर ३०००
पशु डाक्टर १०००
पशुसहायक ५००
कविराज, होमियोपेथिक, आर्युवेदिक डाक्टर १०००
सर्जिकल सामान खुद्रा पसल १५००
भेटरीनरी औषधी खुद्रा पसल १०००
औषधीपसल खूद्रा पसल २०००
औषधी थोक पसल ३०००
भेटरीनरी औषधीपसल थोक विक्रेता १५००
१० सर्जिकल सामान थोक विक्रेता ५०००
११ गैरसहकारी, अस्पताल,नर्सिङ्ग होम ७५००
१२ ल्याव,एक्सरे क्लिनिक,प्रयोगशाला २०००
१३ भिडियो एक्सरे ३०००
१४ कविराज, होमियोपेथिक, आर्यूवेदिक अहेब ५००
१५ बूटिक पसल, कपडामा बूट्टा गर्ने १५००
१६ ब्यायामशाला,शारिरीक  ब्यायाम सामाग्री विक्रि २५००
१७ फिजियोथेरापि गर्ने ३०००
चलचित्र निर्माण, परामर्शसेवा, अनूसन्धान तथा परामर्शदाता,  यातायात, सर्वेयर,  छापाखाना, प्रेस, स्क्रीनप्रिन्टर्स, आदि । ५ लाख सम्म १०००
५ लाख देखी २० लाख सम्म २०००
२० लाख देखी १ करोड सम्म ४०००
१ करोड देखी ५ करोड सम्म ६०००
५ करोड देखी माथी १००००
सिनेमा हल (२०० सिट क्षमता भएको) ७५०००
सिनेमा हल(२०० भन्दा कम सिट क्षमता भएको) ५००००
केवल नेटवर्क १ हजार सम्म ग्राहक भएको १००००
१ हजार देखी २ हजार सम्म ग्राहक भएको १५०००
२ हजार भन्दा माथी ग्राहक भएको २००००
निर्माण व्यवसायी श्रेणी 'क' ५०००
श्रेणी 'ख' ४०००
श्रेणी 'ग' ३०००
श्रेणी 'घ' २०००
ईन्जिनियरिङ परामर्श सेवा व्यक्तिगत     २०००
संस्थागत ४०००
भवन निर्माणकर्ता २०००
भवनमा रंगरोगन गर्ने १५००
पाइप फिटिङ २०००
कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता २०००
अधिवक्ता १५००
अभिवक्ता १०००
अभिकर्ता ७००
लेखा परिक्षक श्रेणी 'क' ३०००
श्रेणी 'ख' २०००
श्रेणी 'ग' १०००
श्रेणी 'घ' ५००
अन्य फर्म बिमा एजेन्ट विदेशी ३०००
बिमा एजेन्ट स्वदेशी २०००
विज्ञापन एजेन्सी २०००
सेयर दलाल १०००
अभिकर्ता ५००
कानूनी फर्म २०००
निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा , टेलिफोन , फयाक्स, फोटोकपि ,आइएस टिडि, एस टिडि, कूरियर सेबा, इन्टरनेट कम्प्यूटरसेवा आदि १ लाख सम्म १०००
१ लाख देखी २ लाख ५० हजार सम्म १५००
२ लाख ५० हजार भन्दा माथी २०००
एफ. एम. रेडियो प्रसारण ५०००
वित्तिय सेवा वाणिज्य बैंक, विदेशी विमा कम्पनी १५०००
विकास बैंक १००००
वित्तिय कम्पनिको मुख्य कार्यालय         ८०००
शाखा कार्यालय वित्तिय, स्वदेशी विमा कम्पनी ५०००
विदेशि मुद्रा सटहि, धितोपत्र १५००
सहकारी बैंक १०००
निजी विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, कलेज, ईन्जिनियरिङ्ग आदी । १०+२ भएको निजी विद्यालयलाई १०००
१० कक्षा सम्म भएको विद्यालयलाइ ८००
७ कक्षा सम्म भएको विद्यालयलाई ६००

क्याम्पस,विश्वविद्यालय,मेडिकल कलेज,
इन्जिनियरीङ्ग,  अन्य

५०००
तालिम तथा अनुसन्धान, टाइपिङ्ग, कम्प्यूटर तथा भाषा प्रशिक्षण, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वाट दिइने शिक्षा सेवा तथा कोचिङ्ग सेन्टर आदि १०००
वैदेशिक उच्च शिक्षा परामर्श सेवा ५०००
परामर्श सेवा २०००
पर्यटन सेवा २ लाख सम्म २०००
२ लाख देखी ५ लाख सम्म ३०००
५ लाख देखी २० लाख सम्म ६०००
२० लाख भन्दा माथी १५०००
क्यासिनो ७५०००
गित गजल र नेपाली लोकनृत्य ६०००
अन्य सेवा वैदेशिक रोजगार,घरजग्गा खरिद विक्री,हाउजिङ्ग कम्पनी ५०००
उद्योग,संघसस्था,कलकारखाना आदिमा स्वदेशको लागि जनशक्ति सप्लाईगर्ने २५००
कलरल्याव २५००
विज्ञापन सेवा,ड्राईक्लिनर्स, फोटोस्टुडियो १०००
व्युटीपार्लर, केशश्रृगार, साईनवोर्ड पेन्टीङ्ग, सैलून, नर्सरी १०००
मासू(खसी,कूखूरा,रांगा वा अन्य)  खूद्रा विक्रेता  १५००
मासू प्याकेजिङ (खसी, देखि कूखूरा,रांगा वा अन्य) २५००
मासू(खसी,कूखूरा,रांगा वा अन्य)  थोक विक्रेता २०००
वैण्ड वाजा २०००
१० सितभण्डार ७०००
११ क्याट्रिङ्ग सेवा समेत भएको टेण्ड हाउस ३०००
१२ हाफ क्याट्रिङ्ग २०००
१३ साईवर क्याफ १५००
१४ खाजा खजाना तथा सामाजिक समारोहको प्रयोजन गर्ने ४०००
१५ टेण्ट हाउस मात्र १५००
१६ कवाडी पसल थोक ५०००
१७ कवाडी पसल खूद्रा    २०००
१८ ढूवानी सेवा शाखाभएका ३०००
१९ ढूवानी सेवा शाखानभएको २०००
२० खानामात्र विक्री होटल १०००
२१ कपडा सिलाई गर्ने १ मेसिन मात्र १०००
थप १ मेसिन बराबर १००
२२ खाद्यान्न दलाली १०००
२३ पेट्रोलियम पदार्थ पम्प ५०००
२४ पेट्रोलियम पदार्थ खूद्राविक्री ३०००
२५ ग्यासविक्री डिलर  २५००
२६ भाडावर्तन,जूत्ताचप्पल,कस्मेटिक,मनिहारी,हेल्थ केयर, कृतिम गहना खूद्रा विक्रेता १५००
२७ भाडावर्तन,जुत्ताचप्पल,कस्मेटिक,मनिहारी,हेल्थ केयर,कृतिमगहना थोक विक्रेता ३०००
२८ डिपार्टमेन्ट स्टोर ७०००
२९ रेडिमेट(निर्माण) फर्निचर सामाग्री विक्री २०००
३० गहनाहरु ज्यालामा बनाउन २५००
३१ ईभेन्ट मेनेजमेन्ट ५०००
३२ जादू,बहूरुपी प्रदर्शन गर्ने(दैनिक) १००
मर्मत सेवा टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी इक्यूवमेन्ट,कार, जीप,सवारी डेन्टिङ्ग, मोटरपार्टस मिलमेशीनरी, एयरकूलर, टायररिसोलिङ्ग २५००
रेडियो, घडी, टिभि, ग्यासचूल्हो, सेल्स, डाइनोमाइट,फ्रिज, गाडीकोपम्प, टायर, ट्यूव, पम्चर,ग्यास वल्डिङ्ग हूटसिट, वक्सा मर्मत गर्ने ,साइकल, रिक्सा, मोटरसाईकल, लुगा सिउने मेशिन  अन्य  इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत फोटोकपी,व्याग १०००
चक उद्योग, दानाउद्योग, फिनेल उद्योग,निर उद्योग,औषधी उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योगको डिपो,सौर्य उर्जा उत्पादन, मिश्री  चकलेट उद्योग, पापड फिज चिप्स उद्योग,पाउरोटी उद्योग,बरफ उत्पादन, झूल तथा पर्दा उत्पादन, धान,गहूं ,चिउरा, मसला,तेल,कूटानी पिसानी पेलानी उद्योग, घरेलु कपडा वनाउने उद्योग,डेरी उत्पादन, चिनी उद्योग, काठको फर्निचर उद्योग, स्टील दराज उत्पादन, ग्रिल उत्पादन, वाल्टीन आदी बनाउने उद्योग, निर्माण उद्योग,खनिज उद्योग,सेलर मिल,काठको मिल,उर्जामुलक उद्योग, प्याकेजिङ्ग, अन्य आदि । ५ लाख सम्म २०००
५ लाख देखी २० लाख सम्म ३०००
२० लाख देखी १ करोड सम्म ४०००
१ करोड देखी ५ करोस सम्म ६०००
५ करोड देखी माथी १००००
उद्योग टयूवलाईट उद्योग, व्याट्री उद्योग, , विडी वनाउने फ्याक्टी, साबुन उत्पादन, वियर फयाक्टी,मदिरा उत्पादन उद्योग १००००
प्लाष्टीकका सामानहरु उत्पादन गर्ने उद्योग ६०००
अन्य वर्गीकरणमा नखूलेका व्यवशायहरुः आलू प्याज,हरियो तरकारी,फलफुल थोकविक्री २०००
खूद्रा तरकारी,चिया नास्ता,फलफूल,पानपसल ८००