Trimester Progress Report

Title Post date Document
बजेट तथा कार्यक्रम २०७६/७७ Sunday, August 25, 2019 - 14:06
छात्रवृत्ति आवेदन फारामको लागि म्याद थप गरिएको सूचना Thursday, August 22, 2019 - 16:52
कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा Thursday, August 22, 2019 - 16:47
मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन नियमावली २०७६ Monday, August 19, 2019 - 16:31 PDF icon विराटनगर महानगरपालिकाको मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि, २०७६.pdf
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ Thursday, August 15, 2019 - 09:48 PDF icon Education Act-2076.pdf
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना Sunday, August 11, 2019 - 16:50
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना Sunday, August 11, 2019 - 16:48
श्री सबै सामुदायिक विद्यालय, धार्मिक विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रहरु- व्यक्तिगत विवरण पठाउने सम्बन्धमा Friday, August 9, 2019 - 13:16
विनियोजन ऐन 2076 Sunday, August 4, 2019 - 12:04 PDF icon विनियोजन ऐन 2076.pdf
कृषि विकास निर्देशनालयको सूचना Sunday, July 28, 2019 - 12:08

Pages